Daling THC is een feit …

11-10-2013

Invoeren THC grens is onnodige maatregel

In de media heeft lange tijd het idee overheerst dan nederwiet steeds sterker wordt terwijl het THC-gehalte daalt. Nu de nederwiet gemiddeld nog maar 13,5 procent THC bevat, kan niemand meer om de daling heen.

De politiek sprak vorig jaar de wens uit dat coffeeshops alleen cannabis mogen verkopen met een THC gehalte onder de 15%. Als het over de meest verkochte soorten gaat, lijkt ze op haar wenken te worden bediend. Jarenlang schommelde het THC gehalte nederwiet tussen de 15 en 18%. Maar volgens de laatste meting van het Trimbos Instituut is het THC gehalte afgelopen jaar vors gedaald.

Het gemiddelde THC gehalte van nederwiet valt daardoor onder de THC grens van 15%. Of de telers hiermee reageren op de wens van de overheid is niet duidelijk. Het zou ook zo kunnen zijn dat sterke wiet minder populair is geworden onder consumenten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de populairste wiet dit jaar voor het eerst niet meer de meeste THC bevat. In de voorgaande jaren was dat wel steeds het geval. Dan was de sterkste wiet ook de meest populaire wiet.

Het zou ook nog zo kunnen zijn dat wiet met een hoog THC gehalte minder gewild is vanwege de prijs. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de prijs samenhangt met het THC gehalte. Hoe hoger het THC gehalte hoe duurder het product. De prijzen zijn afgelopen jaar weer flink gestegen. De populairste nederwiet is zo’n 30 cent duurder dan het jaar daarvoor. Voor een gram nederwiet wordt tegenwoordig gemiddeld 9,60 euro neergelegd. De prijs van nederwiet is jarenlang stabiel geweest. In 2005 betaalde je nog 6,20 voor een gram. Vanaf 2006 is de prijs omhoog gegaan. Dat geldt in sterke mate voor de sterkste wiet. Die kost tegenwoordig zo’n 11,85 euro per gram. In 2005 was dat nog 6,60 per gram.

Die gemiddelde wietprijs wordt trouwens behoorlijk omhoog gehaald door de prijzen in Amsterdamse coffeeshops. Daar betaal je volgens het onderzoek van het Trimbos gemiddeld 10,70 voor een gram nederwiet. In de rest van Nederland is dat gemiddeld 8,60 per gram. Dat scheelt dus al gauw zo’n 2 euro.

Hasj

De prijs voor geïmporteerde hasj is de afgelopen jaren heel geleidelijk gestegen, maar vertoont niet zo’n heftige stijging als bij nederwiet. De enige afwijking was in 2011. Toen daalde de gemiddelde prijs voor een gram hasj naar 7,80 euro. Nu wordt er volgens het Trimbos gemiddeld 9,60 euro voor betaald. Ook hiervoor geldt weer dat Amsterdam de prijs behoorlijk omhoog haalt. Daar schijn je voor een gram hasj 12 euro neer te moeten leggen, terwijl in de rest van Nederland zo’n 8,40 betaald moet worden. Als je het zo bekijkt zijn al die coffeeshoptoeristen in de hoofdstad niet echt fijn voor de Hollandse blower. Of zou de hasj in Amsterdam gewoon stukken beter van kwaliteit zijn?

CBD

De aanwezigheid of beter gezegd afwezigheid van Cannabidiol (CBD) in nederwiet blijft misschien wel het belangrijkste resultaat van de cannabismonitor: CBD is op zichzelf geen actieve werkzame stof, maar kan in combinatie met THC bepaalde aspecten van een high verzwakken of versterken. Zo kan CBD bijvoorbeeld de angst en paniekmakende effecten van cannabis tegengaan. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat cannabis met een hoog CBD gehalte het risico op  de ontwikkeling van psychoses verlaagt. Daarom kunnen jonge mensen met aanleg voor psychiatrische ziekten beter cannabis roken met een hoog CBD gehalte. Bovendien lijkt de kans op “verslaving” kleiner dan bij cannabis met een hoog THC gehalte en een laag CBD gehalte.

De monitor laat al jarenlang zien dat geïmporteerde hasj de hoogste CBD waarde bevat. Afgelopen jaar was dat 7 procent, terwijl het CBD gehalte in nederwiet en geïmporteerde wiet net als in voorgaande jaren minder dan 1 procent was. Het lage CBD gehalte in nederwiet heeft mede te maken met de omstandigheden waarin het product gekweekt wordt. Medicinale kwekers laten zien dat het ook mogelijk is om nederwietsoorten te kweken met een hoog CBD gehalte. Maar in illegale omstandigheden is het lastig om die soorten te kweken.

Uniek

In de discussie van het rapport staat het nog maar eens vermeld. De Nederlandse cannabismonitor is uniek. Jarenlang steeds op dezelfde wijze systematisch cannabismonsters aanschaffen geeft inzicht in de ontwikkeling die de verschillende soorten hebben doorgemaakt. Geen enkel ander land heeft op deze manier kijk op de samenstelling van de cannabisproducten die door blowers worden genuttigd. Om te bepalen of er schommelingen plaatsvinden in de cannabisproducten zijn zij afhankelijk van inbeslagnames van de politie en de douane. Die cannabismonsters worden dus niet systematisch verzameld en zijn daardoor moeilijk onderling vergelijkbaar. Daar komt nog eens bij dat die partijen vaak langer liggen. Ook dat beïnvloed de resultaten die uiteindelijk worden gevonden. Dat verklaart ook de vermeende hoge THC gehaltes in nederwiet, dat Nederland het imago van wietland opleverde. Maar het zou ook zo kunnen zijn, dat het leek alsof het THC gehalte alleen hier de pan uit rees, omdat Nederland als enige land gegevens aanlevert van cannabismonsters die systematisch zijn verzameld en die over het algemeen wat minder lang liggen. En dan hebben we het nog niet over verschillen die ontstaan omdat er in verschillende laboratoria wordt gemeten. Het Trimbos heeft dat zelf aan der lijve ondervonden, toen het laboratorium waar zij al jaren mee werkte nieuwe apparatuur aanschafte, waardoor de THC waarden ineens enorm afweken en alle metingen moesten worden overgedaan.

Als je de resultaten van deze cannabismonitor goed bekijkt, dan kun je achteraf vaststellen dat de jarenlange discussie over het hoge THC gehalte nergens op gebaseerd was. De ontstaansgeschiedenis van nederwiet laat zien dat telers in het begin streefden naar het verhogen van het THC gehalte omdat de eerste nederwiet nauwelijks THC bevatte. Het Trimbos stelt dat het THC gehalte van nederwiet al sinds 2004 stabiel is. Dat geldt ook voor geïmporteerde hasj. Op basis van dit onderzoek is het invoeren van een THC grens een overbodige maatregel. Zeker nu er sprake is van een daling van het THC gehalte. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat de politiek de wetenschappelijke feiten negeert en gewoon doorgaat met haar eigen plan.

Bron: Raymond Niesink en Sander Rigter (2013) Trimbos. THC concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2012 – 2013
Publicatie uit Highlife nr 8 – 2013


Opzet cannabismonitor

Het Trimbos Instituut meet sinds 1999 de sterkte van cannabisproducten die in Nederlandse coffeeshops worden aangeboden. Daarvoor worden elk jaar 50 coffeeshops willekeurig geselecteerd waarin per coffeeshop vier cannabismonsters worden aangeschaft. Een portie van wat volgens de coffeeshop de populairste nederwiet is, een portie van de sterkste nederwiet, indien voorradig een portie nederhasj (en anders een portie van de meest populaire hasj) en indien voorradig een portie geïmporteerde wiet. Bij de 14e meting zijn er vanwege logistieke redenen in 48 coffeeshops cannabismonsters aangeschaft. Voor elk van deze monsters is bepaald wat het THC, CBD en CBN gehalte is.